Landskap

Sigma Civil har ledande kompetens inom landskapsarkitektur. Vi arbetar med allt från gestaltning av torg och gator, utformning av bostadsgårdar och vägområden till design av utrustning. Teamet arbetar tätt tillsammans och har dokumenterad erfarenhet av att tillsammans driva projekt på olika nivåer och faser i samhällsplaneringsprocessen. Med kunden och projektet i fokus bidrar vi till en effektivare process. 

Vi fungerar som en rådgivande partner till våra kunder och samarbetar med övriga kompetenser för att ta fram en lösning anpassad till kundens behov. Kompetensen landskap har ett arbetssätt som knyter samman övriga kompetenser och tar tillvara de olika styrkorna hos dessa oberoende av om projektet har sin tyngdpunkt inom landskap, gata, trafik eller VA.

Dialogen är väldigt viktig i gestaltningsprocessen där projektets aktörer ges tillfälle att stämma av och utveckla sina idéer. Sigma Civil ger möjlighet till stöd i denna dialog och kan även ta ansvar för processen. Vårt arbetssätt hjälper alla i projektet att visualisera de förändringar som planeras. Därigenom ges en tydlig bild av de effekter projektet för med sig. Våra landskapsarkitekter har breda kunskaper och stor erfarenhet av allt från vidsträckta landskap till tätbebyggda stadskärnor. Vi arbetar i tidiga skeden med utredningar, analyser och underlag till vidare diskussioner. I efterföljande faser ligger fokus på koncept och gestaltning och därefter projekterar vi självklart fram den färdiga produkten till slutleverans.

Sigma Civil levererar allt från skisser och utredningar i det tidiga skedet till bygglov och färdiga bygghandlingar. Nivån på dessa produkter motsvarar kundens önskemål men också våra egna högt ställda krav. Med Sigma Civil får varje projekt en helhetslösning som är väl förankrad i gällande förutsättningar. Vi arbetar multidiciplinärt och nära integrerat mellan olika specialistområden och strävar kontinuerligt efter att optimera processerna. Våra kompetenser inom analys, koncept, gestaltning och projektering säkerställer tillgången på innovativa och effektiva lösningar med god hållbarhet.

 

Inventeringar – Analyser – Utredningar – Koncept – Gestaltningsprogram –Gestaltningsförslag – Visualisering – Projektering – Bygglov – Marklov – Systemhandlingar – Förfrågningsunderlag – Bygghandlingar

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: