Västra Dockan, Malmö stad

Området runt Ubåtshallen och Skånes dansteater ska fräschas upp och ges en tydlig identitet inför en fortsatt exploatering och ska när det är färdigbyggt bestå av bostäder, företag och ett P-hus som färdigställs i december 2017. Vår uppgift har varit att sammanställa de tidigare programidéerna för hela området och utveckla dem till först ett koncept, därefter ett gestaltningsförslag och slutligen en projektering.

Området inrymmer ett mindre och ett större torg, ett gångfartsområde, två gågator och en park. Projektet är indelat i två etapper varav vi levererat färdig handling för Etapp 1 i juli 2017. Denna innefattar gångfartsområdet och den ena av gågatorna.

Tanken har varit att ge en stark och sammanhängande identitet till gågatorna. De utförs med körbara 35-plattor och gråa band av gatsten. I banden läggs ett ”snöre” av röd gatsten. Gatstenarna är sågade och flammade och därmed tillgängliga. I banden placeras urnor med vegetation som ger grönska åt gaturummet. Vissa av urnorna har sittmöjligheter längs kanten. Gångfartsområdet är en enklare variant på gågatans markmönster och består av körbara 35-plattor i kombination av gråa band av gatsten. I banden placeras träd. Antingen i urnorna eller där det finns utrymme i mark.

För närmare information kontakta Robert Gustavsson via mail, robert.gustavsson@sigma.se, eller telefon 0703 47 17 93.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.