Konstruktion

Sigma Civil representerar en helhet av kompetenser inom byggkonstruktion, från idé till färdigställt projekt. Vi tar våra uppdrag genom alla skeden i processen – förstudier och planering, projektering, kontroll, samt projektledning och byggledning – med ansvar för varje individuell del.

Först och främst bygger vårt arbete på pålitlighet, säkerhet och förankring i varje projekts unika förutsättningar. De byggnader vi uppför ska vara en bestående del av samhället där de står under mycket lång tid. Därför är trygghet den främsta målbilden i varje projekt – att skapa trygga miljöer för dem som ska leva, bo och arbeta i dem.

Med gedigen erfarenhet, stor kunskap och kreativitet arbetar våra konstruktörer med att uppfylla alla krav byggprojekten ställer. Oavsett vilken typ av byggnader som ska projekteras – bostäder, kontor, butikslokaler, industrier, sjukhus, skolor, idrottsanläggningar, kulturbyggnader etc.

I arbetet använder vi branschledande programvaror, specifikt för varje ändamål. Vi bidrar löpande till utvecklingen av dessa verktyg för att finna smartare och mer kostnadseffektiva arbetssätt.

På Sigma Civil är målet alltid att säkra byggnadens kvalitet i alla avseenden. Vägen dit går genom vårt arbetssätt som präglas av flexibilitet och öppenhet – allt för att hjälpa våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större resurseffektivitet.

 

Husprojektering – Industriprojektering – Stålkonstruktioner – Byggadministration – Byggnadsfysik

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: