Modern byggteknik bakom Tvillingskolan i Lund

Idag har pressvisningen för den nya Tvillingskolan i Lund ägt rum. På plats var bland annat Sigma Civils projektledare Ardiana Demjaha för att beskriva de tekniska och unika lösningarna för byggnationen.

På uppdrag av Lunds Kommun har Sigma Civil genomfört totalentreprenaden för skapandet av nya Tvillingskolan. Uppdraget omfattar om-, till- och nybyggnad för att slå samman Tunaskolan och Östervångsskolan i Lund. Skolan ska rymma ca 750 elever i årskurs F-9, samt tillagningskök, matsal, gymnastiksal och skolhälsovård.

Totalt omfattar projektet ca 4600 m² nybyggnad och 5800 m² ombyggnad. Speciellt för byggnationen är att lokalerna är anpassade för barn med nedsatt hörsel, även de ytor som samutnyttjas med normalhörande barn. Ljudmiljö och visuell miljö är viktiga beståndsdelar. Förutom avancerad hörselteknik och hörselslingor innebär det optimala ljusförhållanden, anpassad möblering, inredning och färgsättning samt tillgänglig planlösning.

Nybyggnationen är ett Aktivhus. Det innebär att byggnadens konstruktion och tekniska system aktivt arbetar med att fånga upp värme från personal, elever, datorer, solinstrålning, belysning m.m. Denna lagras i byggnadens konstruktion. Därutöver genereras värme av solfångare, värmepump för återvinning och fjärrvärme.

Se pressmeddelandet här.

För närmare information, kontakta Ardiana Demjaha via mail, ardiana.demjaha@sigma.se eller på 0730 53 05 70.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.