Masthugget

Vid masthuggskajen i Göteborg ska P-hus Masthugget byggas. Sigma Civil konstruktion har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkering AB, arbetat med projektet i programfasen och tagit fram ett preliminärt underlag för den bärande stommen.

Det 8 våningar höga P-huset uppförs i en rektangulär form med cirkulära ramper i två väderstreck och en fri spännvidd på upp till 17 meter. De 6 nedersta våningsplanen inrymmer parkeringar, på våning 7 finns en gymnastiksal samt kontorslokaler och på våning 8 planeras en takträdgård med planteringsytor och restauranglokaler. Huset är konstruerat av prefabricerade betongelement och grunden består av platsgjutna fundament med betongpålar slagna till berg.

Bjälklagen på varje våningsplan fungerar som styva skivor och de fördelar de horisontella lasterna till den bärande konstruktionen som för lasten vidare ned till grunden. I grunden tas de horisontella lasterna omhand av lutande pålar.

Komplexiteten i projektet var, utöver bjälklagets stora spännvidd, markförhållandena på tomten. Initialt utreddes mantelburna pålar som ej går till berg. Lasten i pålarna blev större än förutspått, vilket ledde till att Sigmas slutliga rekommendation blev spetsburna pålar slagna till berg.

Stommens globala beteende och rådande markförhållanden har studerats i Strusoft FEM-design. Lokala analyser av förspända håldäck och balkar, slakarmerade bjälklagsplattor samt pelare är beräknade i StruSofts:s Pre-Stress och Concrete Column.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.