Sysslomansgatan BMSS

På Sysslomansgatan i Göteborg ska Göteborgs stad Lokalförvaltningen uppföra ett BMSS-Boende (Bostad med särskild service)

Byggnaden har en byggnadsarea på 566m2 bestående av 6 lägenheter, gemensamhetytor, personalutrymme och teknikutrymme. Intill fastigheten skall det även uppföras två komplementshus med en byggnadsarea på 42m2 innehållande lägenhetsförråd, Fastighetsförråd och återvinningsrum.

Stommen består av platta på mark, väggar av KL-trä samt utfackningsvägg med trästomme och ett tak av lättelement. Komplementbyggnaderna består av platta på mark, utfackningsvägg med trästomme och takbalkar i limträ.

Förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling för konstruktionshandlingar är framtagna av Sigma Civil’s konstruktionsavdelning i Göteborg.

 

För vidare information angående projektet kontakta:

Erik Gustavsson, Team-ledare Konstruktion, erik.gustavsson@sigma.se
Pierre Ohlsson, Avdelningschef Konstruktion, pierre.ohlsson@sigma.se

 

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.