Kulturvägsinventeringar från Skaraborg i söder till Luleå i norr

Kulturvägsinventering

Våren är äntligen här och vi har släppt ut våra kulturmiljökonsulter på vägarna!

Utredningsgruppen på Sigma Civil i Karlstad har i uppdrag åt Trafikverket att inventera ett hundratal utpekade kulturvägar och tillståndsbedöma väganknutna kulturmiljöobjekt såsom milstenar, stenmurar, vägräcken och äldre vägskyltar i sju driftområden, från Skaraborg i söder till Luleå i norr. Vi tittar bland annat på vägens utformning och karaktär, det omgivande kulturlandskapet och hur det påverkar upplevelsevärdet, tidsperiod och vägens linjeföring och anpassning till landskapet.

Syftet med uppdraget är att ge Trafikverket ett underlag så att hänsyn tas till dessa vägar i samband med planering, drift och underhåll. Uppdraget startar med en skrivbordsinventering där vägarna körs i Google Maps tillsammans med studier av historiska kartor och källor eller tidigare inventeringar, följt av ett fältbesök på mellan 2–4 dagar. Efter fältbesöket kan det hända att vissa vägar utgår då vi bedömer att vägen på grund av ny sträckning, rätning eller breddning förändrats så pass mycket att vägen inte längre kan klassas som kulturväg. Nya kulturvägar kan också tillkomma när vi under fältbesöket slumpmässigt eller via Google Maps hittar vägar med höga kulturvärden och som inte tidigare varit utpekade som kulturvägar.

Resultatet förs efterhand in i Trafikverkets interna databas och levereras slutligen i en rapport där vägarna och en bedömning av vägarnas värde sammanställs. Rapporterna kommer finnas tillgängliga på Trafikverkets publikationsdatabas DIVA.

Uppdraget pågår hela våren och leverans sker under hösten 2024.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.