Kotten, Bostadsområde

Mellan Solna och Sundbyberg utanför Stockholm har ett nytt bostadsområde vuxit fram dom senaste åren. Resona Utveckling AB har här upprättat ett nytt bostadsområde, Kotten. Flera teknikområden hos Sigma Civil har varit delaktiga i Projektet.

Bostadsområdet innefattar fyra radhuslängor varav två längor 2-planshus och två längor 3-planshus, med totalt 34st bostäder. Teknikområden som arbetat med detta projekt från Sigma Civil är Konstruktion, Mark, Landskap, Projektledning och VA.

Som konstruktörer gjorde vi beräkningar och ritningar för grundkonstruktionerna samt detaljlösningar för murar och spaljéer. Tre av radhuslängorna grundläggs med platta på mark och en av längorna med pålad platta. Nivåskillnader på tomter, hus förlagda i radie, olika fasadmaterial, begränsad yta samt olika grundläggningsmetoder pga. markförhållanden gjorde att ett tätt samarbete mellan de olika disciplinerna krävdes.

För vidare information angående projektet kontakta:

Erik Gustavsson, Team-ledare Konstruktion, erik.gustavsson@sigma.se
Pierre Ohlsson, Avdelningschef Konstruktion, pierre.ohlsson@sigma.se

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.