Samarbete med Åke Sundvall Byggnads AB i Stockholm

Åke Sundvall Byggnads AB har under senaste tiden fått in ett flertal stora projekt där de sett ett behov av att få in kompetens från Sigma Civil AB.

De aktuella projekten är: ”The Garden” i Danderyd, där 36 lägenheter i hög standard skall byggas. Husen som byggs är lågenergihus med bergvärme. ”Kv. Brändö 1” i Farsta, där 23 lägenheter i 5 huskroppar skall byggas med avancerad bergsprängning i suterrängsluttande mark.

Sigma Civils åtagande i projekten är främst att tillsätta platschefer.

Båda projekten är byggnationer i egen regi och utförandetiden ligger på c:a 14 – 15 månader för båda objekten.

För närmare information om projektet, kontakta Patrik Strömbäck via mail, patrik.stromback@sigma.se eller på telefon 0706 22 08 68.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.