Lorensborgs Centrum, Malmö

Sigma Civil har av MKB Fastigheter AB och Malmö Byggcenter fått i uppgift att ta fram en FFU och därefter upphandlad för att ta fram bygghandlingar för ombyggnationen av Lorensborgs Centrum, Malmö.

Dagens affärsloklarer och restaurang får en ny layout och befintlig ICA-butik görs större. Källarlokaler som idag används som förråd och föreningslokaler byggs till stor del om till fritidsgård och i övrigt uppfräschade lokaler.

Ombyggnationen innebär att en stor del av befintliga bärande väggar behöver rivas. Dessa ersätts med avväxlingar i stål som grundläggs på nya betongsulor. Befintlig pågjutning på mellanbjälklaget rivs och ersätts med ny armerad pågjutning för att klara av nedböjningskrav enligt dagens normer. Delar av ytterväggar i betong rivs för nya fönster. Befintligt parkeringsgarage behöver förstärkas för att klara lasten från varutransporter. Bjälklaget förstärks med kolfiber samt pågjutning.

I utredningsarbete kring parkeringsgaraget kunde det konstateras att betongkonstruktionerna har degraderats i betydligt större omfattning än vad som först kunde påvisas. Därför beslutade MKB att parkeringsgaraget skall rivas och byggas upp igen, detta arbeta pågår och projektering skall färdigställas under våren 2022.

För vidare information angående projektet kontakta:

Erik Gustavsson, Team-ledare Konstruktion, erik.gustavsson@sigma.se
Pierre Ohlsson, Avdelningschef Konstruktion, pierre.ohlsson@sigma.se

 

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.