Styrpinnen

Intill Kungsträdgården i centrala Stockholm har Sigma Civils konstruktörer, på uppdrag av Martinsons, ansvarat för den slutgiltiga detaljprojekteringen av Styrpinnen 15 (gamla bankhuset).

Påbyggnaden, som består av tre våningar kontor i KL-trä och limträ, möjliggörs tack vare begränsad egenvikt samtidigt som hög prefabriceringsgrad och snabbt montage erhålls. På så vis underlättas de logistiska utmaningarna som byggherren ställs inför i den tätbebyggda staden.

Den befintliga byggnaden, som är placerad i ett av Stockholms mest anrika kvarter, är kulturhistoriskt värdefull och blir miljöcertifierad enligt LEED Guld. Påbyggnaden gör rätt för sig med sin kopparklädda fasad samt en krona av sedumtak och solpaneler. Invändigt bidrar synliga limträbalkar och –pelare till ett robust och jordnära intryck.
Projekteringen har utförts i Tekla Structures där Sigma Civil påbörjat ett utvecklingsarbete för att anpassa programvaran och arbetssättet med Martinsons. Även beräkningar i FEM-design utvecklas och tillsammans effektiviserar dessa komponenter arbetet, både internt och externt.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.