Sigma Civil får Uppsala att växa

Strax öster om Uppsala ligger tätorten Skölsta. Här planeras det för ett nytt bostadsområde med ca 350 tomter. Inom det nya området planeras det också bl a för en skola/förskola, närbutik, utjämningsmagasin för dagvatten samt två pumpstationer.

Sigma Civil har fått i uppdrag att detaljprojektera ca 6,5 kilometer gator, samt ansvara för geoteknik och gestaltning av allmän platsmark inom detaljplaneområdet. Uppdraget är uppdelat i ett antal utförandeetapper och kommer att pågå till och med juli 2016. Den allmänna platsmarken omfattar gator, gång- och cykelvägar, grönytor, en lekpark och två naturlekparker. 

För närmare information, kontakta Mikael Yngvesson via mail, mikael.yngvesson@sigma.se eller på telefon 0706 20 87 05.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.