Ny sträcka av Strandbodgatan i Uppsala

Uppsala kommun planerar en ombyggnad av en ca 300 meter lång sträcka av Strandbodgatan i de centrala delarna av Uppsala. Sigma Civil är ansvarig för att utreda, gestalta och detaljprojektera det nya gaturummet med gångbanor och cykelvägar, träd och planteringar. Därtill ansvarar vi för genomförandet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder – dessa gäller även korsningen Östra Ågatan och Islandsgatan.

Dagvatten inom gaturummet och en del av Kv. Hugin ska också fördröjas och renas med biobäddar innan det rinner ut i Fyrisån.

För närmare information, kontakta Mikael Yngvesson på mikael.yngvesson@sigma.se eller telefon 0706-20 87 05.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.