Bjärreds nya torg

Sigma Civil har sedan 2020 arbetat med gestaltning och detaljprojektering av Bjärreds Centrum. I november 2022 togs första spadtaget för Bjärreds nya torg och markarbetena inleddes. Projektets första etapp med en omdragning av Norra Västkustvägen, flytt av busshållplats och nya regnbäddar färdigställdes under våren 2021.

 Bjärreds nya torg omsluts av Residenset, det bågformade huset som skyddar mot trafikmiljön och definierar torgytan. Syftet är att åstadkomma en publik yta som samtidigt känns som ett intimt gårdsrum. Residenset byggs i tegel för att knyta an till Bjersunds tegelbruk som 1855–1887 satte paletten för hus i trakten. Även torgets markbeläggning utgörs av marktegel i sandfärgade skiftningar med tydliga referenser till handslaget tegel. Kulören gifter sig väl med omgivande befintliga byggnader, färgsättningen och materialen på det bågformade huset samt andra detaljer på torget.

Torgets beläggning är i nivå med bottenvåningens lokaler. Dessa har under sommaren möjlighet att öppna upp sina stora glaspartier. På så vis skapas ett stort sammanhängande stadsrum för aktiviteter, umgänge och kommersiell handel. På torget kan även torghandel i begränsad omfattning inrymmas.

Residensets mjuka former tas upp i planteringarnas form och i stensättning på torget. Upphöjda runda växtbäddar i varierande storlek skapar gröna fickor och ger platsen en lummig karaktär. Planteringarna tar även vara på dagvatten på torget genom ett integrerat bevattningssystem. De gröna ytorna avgränsas med stålkanter med integrerade sittbänkar som ger möjlighet till uppehåll under trädens skugga.

Ljusförhållandena är goda. I torgets norra del uppförs en soltrappa med inbyggda planteringslådor. Därifrån kan man överblicka torget och njuta av solens strålar från morgon till kväll. På torget skapas olika zoner med funktioner såsom lek och rörelse, uteservering, uppehåll och umgänge, cykelparkering m.m.

För vidare information angående projektet kontakta:

Johan Bergström, Avdelningschef Plan, Landskap, Trafik, johan.bergstrom@sigma.se

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.