Regementsgatan, Ystad, Ystads Kommun

Ett förslag tas fram för hur Regementsgatan ska uppfattas mer som en tydlig länk mellan Österports torg och Regementet. Samtidigt ska vatten från fastigheter och gaturum tas om hand på plats i så stor omfattning som möjligt. Ledordet har varit paradgata vid utformningen.

Det moderna gaturummet på Regementsgatan i Ystads kommun speglar sekelskifteshusens paradvåningar samtidigt som de fungerar som ett modernt stadsrum. Belysningen varierar mellan spotlights på master, strålkastare med gobobestyckning samt standarstolpar som alla bidrar till en levande ljusbild där viktiga noder i gatumiljö kan framhävas extra. Vid korsningar placeras metallklot liknande kanonkulor, för att visa kopplingen till regementet samtidigt som det stärker gatans identitet.

Markmaterial består av ljus och mörk smågatsten i mönster samt ljusa flammade granithällar och asfalt som indikerar om parkering. Markgaller svarta markgaller skyddar marken kring trädstammarna och bidrar till en stadsmässighet.

Projektet inrymmer faserna analys-koncept-design. Leverans av illustrationsplan med tillhörande inspirationsbilder, visualisering i form av perspektiv från olika delar av gatan samt ett system för vattenhanteringen. Vattenlösningarna redovisas i flera sektioner och i plan. Geoteknik har ingått för att säkerställa infiltration och den fortsatta projekteringen av gatan. Trafik har säkrat utformningen med parkeringar och korsningar längs sträckan.

För närmare information kontakta Robert Gustavsson via mail, robert.gustavsson@sigma.se, eller telefon 0703 47 17 93.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.