Bus Rapid Transit-koncept

Sigma Civil i Malmö har fått i uppdrag att utveckla en identitet för ett Bus Rapid Transit-koncept i Kalmar Län. Beställare är Kalmar Länstrafik och uppdraget omfattar att ge förslag på gestaltning, form och färg av större och mindre stationer inklusive skyltning, bänkar, belysning, cykelställ, papperskorgar och andra element som ska vara återkommande vid de 5 BRT-stationer som planeras längs E22 i Kalmar Län. Utöver en stark identitet ska miljön vid en BRT-station även präglas av trygghet, säkerhet och service.

BRT-systemet kan i framtiden komma att byggas ut till Jönköpings och Kronobergs län. För att förmedla upplevelsen av ett större sammanhängande BRT-system för den sydöstra delen av Sverige ska de förslag på identitetsbärare som Sigma Civil tar fram även vara möjliga att applicera på stationerna i grannlänen.

För mer information om projektet kontakta Maja Rytorp via mail maja.rytorp@sigma.se eller telefon 070 720 64 40.

 

 

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.