Svindersviksvägen - Alphyddevägen

Nacka stad är namnet på det nya, täta och blandade området som växer fram på västra Sicklaön i Nacka kommun. 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser gör det möjligt att bygga tunnelbana till Nacka. Sigma Civil har av Nacka kommun fått i uppdrag att ta fram en förstudie inför utbyggnad av Svindersviksvägen och Alphyddevägen i Svindersviken i nordvästra Nacka stad, mellan Värmdövägen och Värmdöleden.

I Sigmas uppdrag ingår utformning av gator, gång- och cykelbanor, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, planteringar och gestaltning, anläggningskonstruktion, fältmätning, geoteknik, belysning, produktionsplanering och kalkyl. Området angränsar till flera komplexa stadsbyggnadsprojekt, däribland tunnelbana till Nacka samt nya bostads- och verksamhetsområden.

 

Dagvatten konstbrunn Sigma Civil Nacka stad Sigma Civil Nacka stad Sigma Civil Nacka stad

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.