Sigma Civil projekterar nytt bostadsområde i Stafsinge

Sigma Civil har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att projektera nytt vägnät för ett nytt bostadsområde i Stafsinge. Underlaget för projekteringen består av en antagen detaljplan. Projektet omfattar ca 4 km väg med belysning. I uppdraget ingår även att projektera lek-, park- och dammanläggningar inom planområdet. Genom området ska det anläggas ett naturstråk för att bevara de naturliga inslagen från omgivningen.

Projektets storlek ligger på ca 3-4 miljoner och kommer att utföras under 2016-2017. Beställare är Falkenbergs kommun.

De teknikslag som kommer att vara inblandade i projektet är:

  • Gata/Mark
  • Landskap
  • VA
  • Belysning
  • Bas-P
  • Geoteknik

För mer information om projektet, kontakta Johan Persson via mail, johan.persson@sigma.se

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.