Bostadsgård Hemvistet 1, del av Hyllie 4:2, Malmö

Projektnamn: Bostadsgård HEMVISTET 1, DEL AV HYLLIE 4:2, MALMÖ
Beställare: MKB FASTIGHETS AB  

Klicka på bilden eller här för att se en större variant av den.


Sigma Civil har gestaltat och tagit fram bygglovshandlingar samt komplett förfrågningsunderlag för totalentreprenad för en ny bostadsgård åt MKB Fastighets AB i Hyllie, Malmö. 

Gården innefattar en mångfald av växtkaraktärer – från skuggig miniskog på gården till ett soligt odlings- och stäpplandskap på takterassen. En liten men tät bokträdskog med inslag av väldoftande junimagnolior planteras på den skuggiga gården tillsammans med ett frodigt örtskikt. Takvattnet leds till växtbäddarna, och via spänger av trä-liknande återvunnen plast rör man sig genom och över grönskan. Spängerna övergår i klätteravsatser och bänkar som skapar förutsättningar för lek och vila.

En cykelpaviljong bildar gräns mot fastigheten i väster och byggs som en luftig konstruktion med ett genomgående promenadstråk. Den lummiga och skyddade växtkaraktären nere på gården kompletteras med en stor takterrass i soligt läge på femte våningen. Här finns sol- och vindtåliga växter som ger en stäppkänsla med vajande gräs och perenner. Odling möjliggörs genom ett kruktorg på taket där de boende kan abonnera odlingstunnor säsongsvis efter intresse och behov. På takterrassen finns flera sittplatser i form av bänkar med integrerad kryddplantering och ett solflak för soldyrkare. En sandlek med tillgängligt bakbord möjliggör lek även för de minsta. Huskropparna om 4, 6 respektive 8 våningar utförs i mörkt tegel och har ritats av arkitekter på Stadstudio.

För mer information om projektet, kontakta projektansvarig via mail  emma.ekdahl@sigma.se  eller via telefon 0761 66 67 40.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.