Lekfull utvärdering av skolans utemiljö

Sigma Civil har på uppdrag av Trelleborgs kommun, tillsammans med forskare inom miljöpsykologi från SLU och representanter från Trelleborgs kommun, genomfört en workshop kring barns utemiljö på kommunens skolgårdar. Syftet med workshopen har primärt varit att ta fram och testa ett verktyg och en metod för att ge eleverna möjlighet att ge sin syn på hur deras skolgårdar upplevs.

Sigma Civil och SLU har använt sig av ett koncept med känslofigurer baserat på de emojis som vi kommunicerar med när vi textar via telefoner och mail, eftersom dessa känslofigurer har en hög igenkänningsfaktor bland både barn och ungdomar. Eleverna fick även rita egna känslofigurer för att komplettera befintliga. Med hjälp av dessa figurer gav eleverna sig ut på känslojakt på skolgården och resultatet presenterades i form av en känslokarta över utemiljön.

Utifrån workshopen kommer Sigma Civil att ta fram en analys som kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i att ge barn ett verktyg för att kunna ge sin syn på hur de upplever och vill att deras utemiljö ska se ut.

Är du intresserad av att veta mer om projektet är du välkommen att kontakta projektansvarig Maja Rytorp maja.rytorp@sigma.se

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.