Bromma Flygplats – Landside

Landskapsarkitekter på Sigma Civil gestaltar, projekterar och visualiserar nya entré- och parkeringsytor i anslutning till avgångs- och ankomsthallarna på Bromma flygplats.

Fokus i projektet är att öka trafiksäkerheten och orienterbarheten avseende gångflöden för resenärerna, ge ökad tillgänglighetsanpassning och bättre angöring för kollektivtrafik samt tillskapa öppna dagvattensystem med regnväxtbäddar för omhändertagande av ytvatten från angränsande parkeringsytor.
Arbetet omfattar framtagande av program- och systemhandling samt komplett förfrågningsunderlag avseende landskap åt Swedavia.

För mer information om projektet, kontakta avdelningschef Johan Bergström via mail, johan.bergstrom@sigma.se eller på telefon 070 660 97 55.
Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.