Fritidsparken Ystad

Ett stenkast från Ystads tågstation ligger Fritidsparken, en park från 1940-talet. Sigma Civil har i samarbete med landskapsarkitekter på Ystad kommun tagit fram ett gestaltningsförslag och bygghandlingar för utveckling och ombyggnation av parken. Förslaget kompletterar den gamla parken med några nya upplevelse- och aktivitetsmöjligheter vid sidan av befintliga planteringar, gräsytor och grusgångar som bevaras eller renoveras försiktigt med respekt för parkens grundidé och tidstypiska utformning.

I förslaget får samtliga grusgångar nytt slitlager, rätas upp och förses med metallkanter. All befintlig belysning rivs och ersätts med ny belysning med bättre ljusbild och energieffektivitet. Parken får en ny entréyta närmast konstmuséet här kompletteras med nya perennplanteringar, sittmöjligheter och informationsskylt. Den centrala grusgången i parken får nischer för parksoffor och den befintliga gräsytan görs om till två stora perennplanteringar på vardera sida om grusgången. En befintlig tegelmur längs parkens norra grusgång rivs och byggs upp igen av återvunnet tegel från den gamla muren. Den nya muren är lite kortare och får en något justerad utformning jämfört med den gamla. Framför den nya muren placeras en långsoffa bestående av 10 stycken soffor som i färg och design knyter an till parkens funkisarkitektur. 

Västra delen av Fritidsparken

Östra delen av Fritidsparken

 

Planteringsplan för perennplantering längs den centrala grusgången

 

Den nuvarande sommarblomsplanteringen försvinner och ersätts av en rektangulär vattenlabyrint med lek- och vistelsemöjligheter. Grusytan norr om vattenlabyrinten möbleras med bord och snurrstolar. Vattenlabyrinten utgörs av en rektangulär, platsgjuten betongplatta med en relief i form av en labyrint. Gestaltningen av reliefen tar utgångspunkt i tapet- och tygmönster från 50-talet. Ett par pumpar som kan betjänas av barn och vuxna placeras i labyrinten och vattnet rinner igenom labyrinten mot söder. I labyrintens kanaler placeras dämningar som barnen kan öppna och stänga och ett par sandlådor anläggs i labyrintens vindlingar. På två platser placeras prefabricerade betongblock med matrisgjutet, grafiskt mönster som ger möjlighet för att spela Kalaha och Naturbingo.

Visionsbild vattenlabyrinten

Betongblocken med relief för Kalahaspel och Naturbingo

 

På grusytan norr om gräsplanen anläggs ett utegym med fem träningsredskap av rostfritt stål och trä. De eleganta gymredskapen spelar samman med fem cykelbyglar som placeras längs ena sidan av grusgången.

För närmare information kontakta Robert Gustavsson via mail, robert.gustavsson@sigma.se, eller telefon 0703- 47 17 93.

 

 

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.