Kv. Avigan - Hyllie Homes

Kv. Avigan ligger inom exploateringsområdet Hyllie i Malmö. Här uppför Peab två bostadshus med 7 respektive 5 våningar. Mellan husen ligger en trekantig gård som har gestaltats och projekterats av Sigma Civil liksom förgårdsmarken längs Skrivaregatan och Nålgränd. Gårdens tredje sida vetter mot Tygelsjöstigen, en gång- och cykelväg med allé av gamla, hamlade pilar. Beställaren kallar projektet Hyllie Homes.

Utformningen är skandinavisk i sin grundton men med inslag av associationer till medelhavets landskap och arkitektur enligt önskemål från beställaren. Stödmurar, pergola med blåregn och en spaljé med rosor omger gårdens inre där det finns gemensamma vistelsesytor och lek. En liten fontän placeras på uteplatsen och bidrar med ljudet av porlande vatten till medelhavsstämningen. Alla marklägenheter har egen uteplats.

 

Tomten har en nivåskillnad på 1,3 meter och det ganska trånga gårdsrummet indelas i mindre rum genom terrassering och murar. En del av tomten är ytterligare nedsänkt för att detta område ska kunna fungera som fördröjning av dagvatten vid skyfall. Uträkning av grönytefaktor enligt Malmö stads modell var en del av projektet.

Bild framtagen av Carbonwhite AB

Bild framtagen av Carbonwhite AB

Bild framtagen av Carbonwhite AB

 

För närmare information kontakta Kerstin Johansson via mail, kerstin.johansson@sigma.se, eller telefon 0704 06 70 33.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.