Stafsinge 3:6 M FL

Kund: Falkenbergs kommun
Väg, Trafik och landskap: Sigma Civil AB
Vatten och Avlopp: Sidokonsult
Belysning och Opto: Underkonsulten Rejlers AB

Den 27 juli 2006 inkom en förfrågan om att få etablera en hästby inom en privat fastighet norr om Falkenberg som omfattade ett 20-tal villor och parhus i kombination med stall och ridhus. Kommunen gjorde bedömningen att det vore lämpligt att utöka planområdet för hästbyn till att även omfatta ett av kommunens utbyggnadsområde söder om hästbyn. Utgångspunkten är att båda dessa områden ska kunna fungera ihop. Kommunstyrelsen utökade sedan planuppdraget och fattade beslut om att planläggningen även skulle innefatta vatten och avlopp.

Planområdet är beläget i norra delen av Falkenberg, cirka 1,5 km norr om Falkenbergs centrum och innehåller cirka 240 bostäder i det kommunala utbyggnadsområdet, varav ca 120 enbostadshus och ca 120 lägenheter, och 25-30 bostäder i hästbyn.

Sigma Civil har tillsammans med Rejlers och en sidokonsult fått uppdraget via Falkenbergs kommun och Vivab att projektera infrastrukturen och parkområdena för det nya bostadsområdet. Uppdraget som delats upp i två etapper omfattar i etapp 1, en dagvattendamm med fördröjning för hela området, 2000 meter väg och cykelbana samt ett parkområde på ca 1 hektar. För etapp 2 är det 3400 meter väg där ombyggnationen av Stafsinge kyrkväg är den längsta och ett narturstråk som knyter ihop områdets många åkerholmar på ett naturligt sätt.

Åkerholmarna och de många gärdsgårdar som löper genom området är av stor vikt att skydda och bevara, både som biotopskydd men också för områdets gestaltning. Sigma Civils Landskapsarkitekter tacklar denna utmaningen men inovativa och kreativa lösningar.

Etapp 1 är i nuläget under produktion där Peab är entreprenör och produktionstiden för hela området beräknas enligt plan ta 5 år.

För mer information om projektet, kontakta Johan Persson via mail, johan.persson@sigma.se eller på telefon 0705 10 97 30.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.