Tygelsjö Väster

Tygelsjö väster är ett utvecklingsområde för nybyggnation av bostäder, skola, äldreboende och dagligvarubutik. Sigma Civil AB har tagit fram förfrågningsunderlag för en park med lekplats och aktivitetsområde, ett torg, flera små platser, ett parkstråk samt gator med gatuträd på uppdrag av Malmö stad.

När vi besökte projektområdet för första gången kände vi starkt havets närhet. Under den stora öppna himlen hördes vipornas sorgsna varningsläten och lärkornas drillar. Vi bestämde oss för att hämta inspiration i vindens ohindrade färd över land och hav och att låta konceptet prägla alla projektets delområden.

Topografi och beläggningsmönster tar utgångspunkt i vindens spår i vatten och sand. Parken och parkstråket utformas med spolformade kullar som accentueras genom planteringar, på så sätt skapas en mängd mindre rum. Överskottsmassor från nybyggnationen används även i fem högre kullar med pulkabackar.

Platserna beläggs med matrisgjutna betongplattor i ett mönster som stiliserar vindens spår på en sandstrand. På torget återges konceptet i form av planterade kullar och mönster av smågatsten och asfalt.

Tall är ett karaktärsträd som återfinns inom hela området. Parken planteras till större delen med växter som hör hemma i Skånes natur. Allt dagvatten leds till en damm i parken som blir tillgänglig för parkens besökare via spänger. Lekplatsen och aktivitetsplatsen inreds med redskap i trä, en del av redskapen byggs på platsen.

 

För mer information om projektet, kontakta Justyna Grudziecki via mail, justyna.grudziecki@sigma.se eller på telefon 0737-24 72 28.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.