REGNPARK LILLE MATS

Ny Regnpark Lille Mats ligger väster om Hässleholms centrum och järnvägsstation i stadsdelen Bokeberg i kvarteret Lille Mats. Totalt berörs ca 8750 kvm av ombyggnaden som syftar till att ta hand om dagvatten från beläggningar och tak i Bokeberg och samtidigt bli till en knutpunkt på ett grönt stråk från Hässleholms station. På uppdrag av Hässleholms kommun har Sigma Civil AB tagit fram ett fördjupat gestaltningsförslag.

 

Parken utgörs i dag av en gräsbevuxen sänka omgiven av stora träd och täta buskage. Vi har skapat nya välkomnande och tillgänglighetsanpassade ankomststigar varifrån det är god överblick över parkens ängsvegetation under kronorna av större träd. Parkens stigar differentieras:

  • GC-vägarna är raka, snabba och asfalterade vägar med träd som blickfång. 
  • Kaptensstigen skapar en öppen och välkomnande entré där det i dag är ett otillgängligt buskage.
  • Zigzagstigen är en stig med god tillgänglighet för de äldre i Bokebergsgården med utsikt till perennplanteringarna och dammen.
  • Skogsstigen är en långsam grusstig att strosa på genom frodig grönska med utsikt mot dammen.

Sigma Civils VA-ingenjörer har beräknat hur vattnet i dammen kommer att fluktuera vid olika regnhändelser. Parkens ängsväxter gradueras från fuktälskande närmast dammen till torktåliga uppe under de stora träden. Vatten återfinns även som lekelement i en stiliserad bäck från Kaptensgatan där barnen kan pumpa upp vatten och leka med dämningar, bäcken slutar i en sandyta på Vattentorget. Här placeras ett vattenparaply som säkert kan roa både barn och vuxna.

Inom parken finns flera fina vistelsesytor, utöver Vattentorget är det Solplanen, Skogsstigen med parksoffor, Picknickplatsen med grillar, Aftonplatsen med solstolar, Uteplatsen vid Bokebergsgården samt Långbänken vid dammen.

För närmare information kontakta Kerstin Johansson via mail, kerstin.johansson@sigma.se, eller telefon 0704 06 70 33.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.