LEKPLATS I FALKENBERG

Sigma Civil fick i uppdrag av Falkenbergs kommun att gestalta samt upprätta rivnings- och markplaneringsplan för en mindre lekplats i Falkenbergs centrum.

Lekplatsen har fått inspiration från havet med sitt blåa underlag och isberg, båda i fallskyddsgummi, samt en gungande båt. Lekplatsen innehåller främst lekutrustning för mindre barn och ett trädäck som går att sitta på. Planteringar bidrar med grönska på platsen och skapar rumsbildning. Lekplatsen stod klar i maj 2021.

 

För vidare information angående projektet kontakta:

Anders Eriksson, Teamledare Landskap, anders.eriksson3@sigma.se

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.