Blickfång på nya Posthusplatsen i Malmö

Pål Svenssons konstverk Utblick/Insikt utsågs till vinnare i den konstnärliga gestaltningen av Inre hamnen. Konstverket består av två delar. Utblick, en 4,5 m hög diabasskulptur med ett ellipsformat hål riktat mot havet, och Insikt, en cirkulär fontänskulptur i diabas.

Så här lyder bedömningsgruppens utlåtande: ”Genom ständigt skiftande perspektiv mellan materia och rymd, verklighet och spegling samt rumsligheter i olika skalor skapas en sammanhållen stämning på Posthusplatsens ”förplats”. Platsen blir en ny mötesplats i det klassiska stadsstråk som vandrar genom centrala Malmö. Här öppnas malmöbons blick. Horisont, hav och hamn fångas i ett verk som skapar ett tidlöst lugn och inspirerar till egen reflektion.”

Projektet genomförs som totalentreprenad och sker parallellt med ombyggnaden av Posthusplatsen.

Sigma Civil ansvarar för projekteringsledning på uppdrag av Malmö Stad vilket omfattar styrning av projekteringen, samordning inför montage och teknisk kvalitetssäkring av genomförandet.

För närmare information kontakta Fredrik Dahlberg via mail, fredrik.dahlberg@sigma.seeller telefon 070 682 25 48.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.