Produktion och Kalkyl

Sigma Civil arbeter med tids och utförandeplanering samt kalkyler i allt från tidiga skeden till produktionsskede. Produktion & Kalkyl arbetar också med riskinventeringar, geologiska karteringar och byggledning/arbetsledning. ​

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: