Parkeringsutredning Östersunds sjukhus

I tidigt skede av planeringen för om- och utbyggnad av Östersunds sjukhus studerade Sigma Civil parkeringsbehoven och möjliga parkeringslösningar. Utredningen omfattande kartläggning av befintlig parkering samt en bedömning av de framtida parkeringsbehoven för sjukhuset.

Tillsammans med arkitekt studerades vilken kapacitet av parkering som skulle kunna tillskapas vilket i sin tur påverkar i vilken omfattning sjukhuset kan byggas ut. Utredningen omfattade även förslag på övergripande utformningslösningar såsom placering av angöring, olika typer av parkering samt placering av in- och utfarter.

Uppdraget omfattade också översiktlig bedömning av konsekvenserna med ökade trafiklöden på det närliggande vägnätet i och med sjukhusets utbyggnad både avseende trafiksäkerhet och kapacitet.

Bild: Förslag på utformning av ytor framför entrén vid kvarteret Myggan.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.