Detaljplan Västra Ingelstad

Sigma Civil har på uppdrag av Vellinge kommun tagit fram en detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i stationsnära läge i Västra Ingelstad. Planen syftar även till att möjliggöra centrumfunktioner. Inom planområdet finns en befintlig förskola och befintliga bostäder vars användning bekräftas av planförslaget.

 

Totalt möjliggör planförslaget ca 30 nya bostäder i rad-, atrium- och flerbostadshus i en skala som harmoniserar med omgivningen.

 

 

För mer information om detaljplanen, kontakta Jimmie Simonsen via mail, jimmie.simonsen@sigma.se eller på telefon 0722-47 43 18.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.