Stöd i Arbetsmiljöarbetet

Sigma Civil bistår Petersson & Hansson Byggnads AB med att stödja projektet i dess arbetsmiljöarbete.

Ombyggnadsprojekt inom Industrin är komplexa och kräver en särskild omsorg och förståelse för arbetsmiljöarbete. Arbetet påbörjas omgående och flera av Sigma Civils konsulter inom projektledning, kommer att engageras i uppdraget. Uppdraget beräknas kunna slutföras rund halvårsskiftet 2024.


-Arbetsmiljön för vår och andra aktörers personal inom våra arbetsplatser är prioriterat och mycket viktigt. För oss på Petersson & Hansson och vår kund Derome står arbetsmiljö ständigt överst på agendan så valet att anlita Sigma Civil att stödja oss i detta arbete var en självklarhet där erfarenhet och kompetens finns, säger Anders Ericsson Arbetschef på Petersson & Hansson

Trä har stora miljömässiga fördelar och kundernas efterfrågan förväntas öka både i Sverige och på utländska marknaden. Träindustriföretaget Derome kommer därför genom en investering om 400 miljoner kronor på sågverket i Derome öka kapaciteten och tillgången på sågade trävaror.


- Investeringen innebär att vi bygger ut kapaciteten vid vårt sågverk i Derome och att vi kan möta en ökad efterfrågan hos våra kunder. Investeringen ligger helt rätt i tiden. Samhället måste ställa om till mer klimatsmarta lösningar och förnybart trä är bra för klimatet. Därför känns det bra att många människor vill bo i bostäder byggda av trä, allt fler tror på trä som framtidens material, säger Per Andersson, utvecklingschef på Derome Timber AB.

 
Fakta:
- Pågår mellan 2022 och 2024.
- Maskiner för ombyggnad av timmerintag, såglinje och råsortering
- Den totala investeringen uppgår till 400 miljoner kronor.
- Produktionen ska öka till 450 000 m3 i ett första steg.

För vidare information angående projektet kontakta:

Pierre Ohlsson 
Avdelningschef Projektledning, Pierre.Ohlsson@sigma.se

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.