Smista Spejaren 4

På uppdrag av NCC bistår Sigma Civil med projekteringsledning i deras uppdrag Smista Spejaren 4. NCC är entreprenör för markarbetena kring den nya bilhall som skall byggas på Castellums fastighet Spejaren 4.

Sigma Civils roll är att styra de projektörer som NCC handlat upp för framtagande av bygghandling. Sophie Cronquist går in som projekteringsledare och stöttar NCC i detta projekt.

För mer information om projektet, kontakta Sophie Cronquist via mail, sophie.cronquist@sigma.se eller på telefon 0705 34 77 90.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.