Sköndal förskola

I mitten av 2020 startade Sigma Civil, projektledning upp ett nytt projekt – Skönadal förskola i Kävlinge med KKB Fastigheter AB som beställare.

Projektet avsåg nybyggnad av förskola med 5 enheter, tillagningskök, hemkunskapssal och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area är ca 2800m² BTA exkl. utesov och fastighetens totala area är ca 13300m²

Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad påbörjades med projekteringsledare från Sigma Civil i spetsen. Hösten 2020 gick det ut på upphandling och entreprenadkontrakt tecknades sedan med Byggmästarn i Skåne.

För vår del så tog det inte slut där, vi har fått följa hela produktionen som påbörjades sommaren 2021, men nu i en roll som Kontrollansvarig enligt PBL. Starten blev fartfylld med tre olika delstartbesked och kontrollplan med projektörers riskanalyser som grund men därefter har det flutit på bra.

Nu, slutet av 2022 så var det dags för slutsamråd med BN. Se nedan för bilder på hur det såg ut då. Slutbesiktningar pågår för fullt med besiktningsman från Sigma Civil och verksamheten längtar efter att ta sina nya fina lokaler i bruk.

 

  

 

För vidare information angående projektet kontakta:

Ingela Croon, Avdelningschef Projektledning, Ingela.croon@sigma.se

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.