Sigma Civil projekterar tillbyggnation av Tennishall i Lidingö

Sigma Civil AB har fått i uppdrag av Lidingö Tennisklubb att leda projektering och genomförande på en utbyggnad av 2 tennishallar intill den befintliga tennishallen.

Projektet leds av Tom Thorell som driver projekteringen från förstudie till programhandlingsskede och därifrån till förfrågningsunderlag och upphandling. Sigma Civil har utöver projektledning, tillsammans med samarbetspartners, åtagit sig flera nyckelroller i projektet inom projektering som bygg, VVS, el och geoteknik, KA enligt PBL, tillgänglighet, akustik, brand, kalkyl och inköp etc.

Arkitekt DINELLJOHANSSON Kalle Dinell

Ursprungligen gäller uppdraget en om- och tillbyggnad av en tennishall i Lidingö där handlingar och underlag skall tas fram. Handlingarna kommer att ligga till grund för upphandling av ett totalentreprenadsåtagande, där Sigma Civil skall bistå med resurs för dessa utvärderingar samt inköp. Projektet kommer att drivas av Sigma Civil och Beställaren med målet att uppnå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Projektet beräknas att stå helt klar i januari 2018.

För frågor avseende aktuellt projekt vänligen kontakta avdelningschef Patrik Strömbäck, patrik.stromback@sigma.se alt 070 622 08 68.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.