Sigma Civil projekterar ny väg E22 förbi Linderöd, Skåne

Sigma Civil AB genomför på uppdrag av PEAB projektering för utförande av totalentreprenad för ny väg E22 förbi Linderöd inom Kristianstads kommun, Skåne län.

Trafikverket har upphandlat Peab som totalentreprenör och Sigma Civil AB utför väg-, va-, landskaps- och markmiljöprojektering.

Projektet är en del av pågående, planerade eller avslutade projekt som syftar till att höja standarden på väg E22 genom Skåne. Uppdraget omfattar byggande av en ny motorväg, ca 6,5 km lång, omläggning och nybyggnad av korsande, enskilda och allmänna vägar inkluderat sex stycken nya broar.

Projektering pågår för fullt och på Sigma Civil modelleras projektet upp i Autodesk Civil 3D i sin helhet. Projektansvarig är Fredrik Andersson.

För närmare information, kontakta Fredrik Andersson på mail, fredrik.n.andersson@sigma.se, eller på telefon 0702 36 89 61.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.