Sigma Civil projekterar ny trafikplats vid Landvetter flygplats

Sigma Civil AB utför under hösten 2016 och våren 2017 projektering i totalentreprenad gällande ny trafikplats vid Landvetter flygplats, Göteborg. Projektet utförs på uppdrag av entreprenören Svevia AB och i samarbete med Inhouse Tech som konstruerar bron.

Sigma projekterar väg- och va-anläggning samt samordnar infrastruktur för el, tele och belysning. Swedavia som beställare och väghållare har upphandlat Svevia AB som totalentreprenör. I projektet ingår ny bro, två stycken cirkulationsplatser, överliggande väg, gc-vägar, nya på- och avfartsramper, anslutande vägar samt fördröjningsmagasin för dagvatten. Projektet beräknas stå färdigt till julen 2017. Projektering pågår för fullt och byggstart planeras under november månad.

För närmare information om projektet, kontakta Nicklas Wedin på mail, nicklas.wedin@sigma.se, eller på telefon 0730 68 17 27.

Du kan även läsa mer om projektet här.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.