Sigma Civil projekterar ny trafikplats utanför Ängelholm, Skåne

Sigma Civil AB genomför sedan november 2015 projektering för utförande av totalentreprenad gällande byggande av ny överliggande cirkulationsplats över E6 i befintligt läge, trafikplats Rebbelberga, Ängelholms kommun, Skåne län.

Trafikverket har upphandlat Svevia AB som totalentreprenör som i sin tur tar hjälp av Sigma Civil AB för väg-, va- och landskapsprojektering samt geoteknisk undersökning och design.

I projektet ingår rivning av befintlig bro, två stycken nya vägbroar, en överliggande cirkulationsplats, justering av väg 13 i plan och profil, ny dagvattendamm inklusive pumpstation samt geometrisk justering av anslutande ramper.

Projektet beräknas stå färdigt till julen 2016. Projektering pågår för fullt och byggstart planeras under mars månad.

För närmare information, kontakta Nicklas Wedin på mail, nicklas.wedin@sigma.se, eller på telefon 0730 68 17 27.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.