Revision av miljödiplomerade verksamheter åt Västra Götalandsregionen

Sigma Civil har fått förtroende av Västra Götalandsregionen att under en 4-årsperiod revidera ett 100-tal miljödiplomerade verksamheter inom Närhälsan och Folktandvården. Andra miljödiplomerade verksamheter har även möjlighet att avropa revision av sina verksamheter. Uppdraget bedrivs via kontoren i Nord, Väst och Syd.

Västra Götalandsregionens enheter arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt systemet Miljödiplomering och de kravspecifikationer som ställs mot olika delar av verksamheter.

För mer information om projektet, kontakta Johan Engström via mail johan.engstrom@sigma.se eller via telefon 0733 94 43 89.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.