Helsingborg växer med Sigma Civil

Nu fortsätter exploateringen av Gustavslund, en stadsdel i östra delarna av Helsingborg. De västra delarna av Gustavslund byggdes ut under 1960-, 1970- och 1980-talen och nu färdigställs de östra delarna av området som fått sitt namn av gården Gustavslund.

Sigma Civil AB genomför analys, design och detaljprojektering av etapp 3 innehållande gator, va- och infrastruktur för ca 230 nya bostäder, en skola, vårdboende/LSS, seniorboende och centrumändamål. Strukturen består av fem kvarter avgränsade av gröna stråk. Utmed Österleden (väg 111) ska bullerplank och bullervall anläggas.

I nära samarbete med Helsingborg Stad genomför vi design, analys och projektering av området varefter leverans av förfrågningsunderlag för byggator, respektive färdigställande, planeras vara klara under tidig vår 2015.

– Vår konsultinsats genomförs parallellt med implementeringen av Sigma Civils arbetsplattform SIGWAY. Projektet körs skarpt i den nya plattformen och det känns riktigt bra att vi på så kort tid har lyckats ta fram ett så kraftfullt verktyg för att genomföra, driva och leverera uppdrag. SIGWAY ger dig som projektansvarig ett mycket bra stöd och ökar effektiviteten för oss och för våra kunder, säger Nicklas Wedin, avdelningschef och projektansvarig.

För närmare information, kontakta Nicklas Wedin via mail, nicklas.wedin@sigma.se, eller telefon 0730-681727.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.