Förbättring av fiskvandringen i Baggböleforsen

Sju km uppströms Umeå längs Umeälven ligger Nedre Baggböleforsen som idag utgör en svår passage för lax och havsöring. Vattenfall Vattenkraft AB planerar att bygga om forsen som förväntas leda till bättre yrkes- och fritidsfiske.

Planen är att skapa sex mindre pooler som ska leda till att vattenhastigheten i forsen minskar vilket ger fisken en möjlighet att stanna upp och vila. Utöver det kommer det även att placeras ut justerbara trösklar och bypass-kanaler, vilka kommer skapa fler möjliga vandringsvägar för fisken. Målet är att reducera antalet fiskar som misslyckas att passera forsen och därmed driver tillbaka nedströms.

Det är Sigma Civil som utför projektets miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsunderlag.

För närmare information om projektet, kontakta Thomas Olofsson via mail, thomas.olofsson@sigma.se eller på telefon 0703 07 11 82.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.