Detaljplan Forsmark 6:5 m fl

Sigma Civil bistår Östhammars kommun i framtagandet av planhandlingar för Forsmark 6:5 m fl.

Syftet med planen är att möjliggöra uttag av processvatten och tillbakaförande av detsamma för kärnbränsleförvarets behov samt att kunna uppföra anslutningsvägar till planerad bro över kylvattenkanalen mellan den norra och södra delen av industriområdet. Planområdet är beläget invid Forsmarks kärnkraftverk och Asphällsfjärden.

 Detaljplanen vann laga kraft 2023-10-13.

 

För mer information angående projektet kontakta:

Johan Bergström, Avdelningschef Plan, Landskap, Trafik
Mobil: 0706 - 60 97 55
Epost: johan.bergstrom@sigma.se

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.