Detaljplan Bäckeforsterminalen

På uppdrag av Södra skogsägarna har Sigma Civil tagit fram en detaljplan för Vången 1:80 m fl i Bäckefors, Bengtsfors kommun.

Detaljplanen har varit en byggherredriven plan och Sigma har projektlett och tagit fram planhandlingar och utredningar. Planen syftar till att möjliggöra en omlastningsterminal för virke samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Stort fokus i planarbetet har legat på dagvattenhantering och skydd av grundvatten då planområdet ligger i en känslig grundvattenmiljö. Planområdet är beläget i Bengtsfors kommun och omfattar 27 ha.
Till planen har Sigma Civil ansvarat för utredningar kring geoteknik, hydrogeologi, dagvatten, kulturmiljö, markmiljö, trafik samt MKB. I uppdraget ingick även en förprojektering av anläggningen samt framtagande av förfrågningsunderlag.
.

För mer information angående projektet kontakta:

Jimmie Simonsen, Teamledare Plan
Mobil: 0722 - 47 42 18
Epost: jimmie.simonsen@sigma.se

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.