Detaljplan Bäckeforsterminalen

På uppdrag av Södra skogsägarna har Sigma Civil tagit fram en detaljplan Bäckeskog.

 

Detaljplanen har varit byggherredriven och Sigma har projektlett och tagit fram handlingar och utredningar. Planen syftar till att möjliggöra en omlastningsterminal för virke samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa dagvattenhanteringen för att skydda grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten. Planområdet är beläget i Bengtsfors kommun och omfattar 27 ha.

För vidare information angående projektet kontakta:

Johan Bergström, Avdelningschef Plan, Landskap, Trafik, johan.bergstrom@sigma.se

 

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.