Exploatering Magnoliatomten Stora Sköndal

Sigma Civil har fått i uppdrag av NCC att tillsammans med dem ta fram bygghandling för Magnoliatomten i Sköndal utanför Stockholm. Magnoliatomten är en del av ett större område som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal. Befintlig bebyggelse ska i stor utsträckning rivas och ersättas med ny.

Uppdraget omfattar projektering av gator, allmän platsmark, belysning och avvattning. Geotekniska fältundersökningar och markmiljöundersökningar kommer också att utföras. Området ska byggas ut i olika etapper av olika exploatörer.

Uppdraget leds av Sophie Cronquist och bemannas från kontoren i Göteborg, Stockholm och Umeå.

För mer information om projektet, kontakta Sophie Cronquist via mail, sophie.cronquist@sigma.se eller på telefon 0705 34 77 90.

Läs mer om Framtidens Stora Sköndal på Stiftelsens hemsida (http://framtidensstoraskondal.se/)


 

 

 

 

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.