Nytänkande bostadsgård med soltorg och cykelpaviljong

Sigma Civil har under 2016 tagit fram ett gestaltningsförslag och bygghandlingar för en bostadsgård i Hyllie, Malmö, åt Skanska och Otto Magnusson bostäder AB.

En lättillgänglig cykelparkering har skapats med en cykelpaviljong i två våningar med genomsiktlig träspaljerad fasad täckt av klätterväxter. Från cykelpaviljongen leder avsatser ner mot ett soltorg och den stora gemensamma gräsmattan. Soltorget och gräsmattan skapar en mötesplats för de boende i mitten av gården och ramas in av planteringar. Planteringarna består av skuggtåliga perenner och buskar, såsom randgräs, sicksack bambu och katsura.

Sammantaget skapar designförslaget en bostadsgård med frodig grönska i skuggan, ett soligt torg för vistelse, varierad lek och en luftig paviljong för gårdens cyklar.

För närmare information om projektet, kontakta projektansvarig Maja Rytorp, maja.rytorp@sigma.se

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.