Nya avtal på västkusten för Sigma Civil

Nyligen tecknade Sigma Civil ramavtal med Göteborg, Kungälv, Kungsbacka och Uddevalla. Ett betydelsefullt steg för etableringen i regionen.

Sigma Civil har tecknat ramavtal med flera kommuner på västkusten, däribland Göteborg, Kungälv, Kungsbacka och Uddevalla. Ramavtalen gäller till exempel projektledning inom infrastruktur, VA-projektering, geoteknik och tekniska markmiljöundersökningar.

– Det betyder att vi växer oss starka på västkusten, att rekryteringen av duktiga människor fortsätter och att vi blir någon att räkna med, säger avdelningschef Markus Rangmar. Vår etablering i regionen bygger på att vinna förtroende hos kommunerna. Nu ser vi fram emot många års samarbete och fördjupade relationer.

Flera nya projekt beräknas påbörjas under hösten 2015.

För närmare information, kontakta Markus Rangmar via mail, markus.rangmar@sigma.se, eller på telefon 0725 49 61 60. Eller Nicholas Lusack via mail, nicholas.lusack@sigma.se, eller på telefon 0761 04 06 39.

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.