Från Energiteknik i Umeå till Trafik i Göteborg

 

Philip hade en osedvanligt god framförhållning då han tog kontakt med oss på Sigma Civil ett år innan examensarbetet skulle påbörjas. Under 2020 formade Philip med inspel från oss ett upplägg till examensarbete på Göteborgskontoret som nu har redovisats och slutförts, med Lars Löwenadler som handledare från Sigma Civil.

I examensarbetet så undersöker Philip hur man kan planera för laddstationer för laddningsbara bilar på bästa sätt i samband med planering av parkeringsplatser. Det finns många typer av behov inom laddning beroende på korttids- eller långtidsparkering, men även beroende på typ av laddbar bil. Behovet för laddhybrider och rena elbilar skiljer sig åt. Det finns därför ett behov av att reda ut hur man kan planera för en infrastruktur som fungerar både för nuläget men även för framtiden, särskilt då det sannolikt kommer att vara en mycket större andel laddningsbara bilar framöver. Frågan är komplex, då alla bilar kräver en parkering när de står stilla, men inte alla kräver laddning hela tiden på alla platser.

Examensarbetet baseras på en bakgrunds- och teoridel och har kommit fram till en mall som kan nyttjas som stöd i planeringen för exempelvis fastighetsägare.

Vi tackar och gratulerar Philip till ett mycket väl genomfört arbete och önskar all lycka i fortsättningen!

Kontakt
För mer information kontakta Lars Löwenadler, Avdelningschef Trafik telefon: 0722 08 22 27

 

 

 

 

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.