Sigma vinner ramavtal hos Vattenfall

Sigma och Vattenfall har tecknat ett ramavtal med Sigma som A-leverantör för teknikkonsulter till Vattenfall Nordens elproduktionsenheter, SKB, Heat, services samt staber. Avtalsperiod är tre år med option på ett års förlängning

Sigma och Vattenfall har tecknat ett ramavtal med Sigma som A-leverantör för teknikkonsulter till Vattenfall Nordens elproduktionsenheter, SKB, Heat, services samt staber. Avtalsperiod är tre år med option på ett års förlängning

Ramavtalet omfattar leverans av teknikkonsulter till Vattenfalls elproduktionsenheter, SKB, Heat, services samt staber i Norden.

– Sigma fortsätter att växa och kan med nuvarande bolag i koncernen leverera tjänster inom i stort sett alla kategorier i ramavtalet för teknikkonsulter. Sigma har byggt upp en organisation som kommer att kunna leverera rätt kompetens inom Vattenfalls viktiga områden många år framöver, berättar Johan Thornadtsson, ansvarig för upphandlingen på Sigma. 

Det nya ramavtalet träder i kraft den 1 januari 2015.

 

För mer information, kontakta

Johan Thornadtsson, enhetschef Sigma Technology
E-post johan.Thornadtsson@sigmatechnology.se 
Telefon + 46 706648292

Erik Freese, VD Sigma Industry East/North
E-post erik.freese@sigma.se 
Telefon +46 705418177

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.