VA-utbyggnad i norra Göteborg

I Tuve på Hisingen ligger Skändlavägen. Här saknar husen anslutning till kommunalt vatten och avlopp, alla har enskilda VA-anläggningar. Därför ska de boende nu ges möjlighet till anslutning till det allmänna VA-nätet.

Skändlavägen är en smal och relativt kuperad väg med berg nära markytan längs stora delar av sträckan. Fastigheterna utgörs huvudsakligen av småhusbebyggelse men även ett mindre industriområde ska anslutas. Ett ledningspaket på ca 2 700 meter behöver byggas för att tillgodose behovet av VA-anslutning för de aktuella fastigheterna.

Sigma Civil har fått i uppdrag att projektera VA-utbyggnaden, vilket innefattar inventering, inmätning, geoteknik, projektering av ledningar och pumpstationer, samt framtagande av komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör. Beställare är Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten.

För närmare information kontakta Lars Nilsson på lars.nilsson@sigma.se eller telefon 0730-681935.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.