Sigma Civil specialutvecklar Tekla Structures

Sigma Civil gör en satsning på att utveckla en anpassning av Tekla Structures för ritningsproduktion till byggproduktion. Målet är att kunna möta många olika prefabproducenters ritnings- och informationsbehov. Även platsbyggda produktioner ska kunna redovisas efter byggarens behov.

Första projektet är en servicebyggnad till SSAB som PrefabMästarna AB i Piteå levererar. Där har vi framställt elementritningar på vägg (innervägg och sandwichfasad), pelare, balk och plattbärlag samt listor. Allt utgår från PrefabMästarnas standard – standardhänvisningar och redovisningsgrad. Montagehandlingar, både plan och detaljritningar, har även skapats direkt i Tekla.

Vi utnyttjar Tekla Stuctures förmåga att lagra information för alla ingående detaljer och armering, för att sedan välja när och hur informationen redovisas. Skalenliga och tredimensionella komponenter möjliggör också en mer säker kontroll på utförande och kollision, samt fullskalig användning av BIM på arbetsplatsen. Vi undersöker även möjligheterna för koppling till beräkningsprogram för att kunna göra dataöverföring mellan programmen, både för att vinna tid och undvika manuella överföringsmissar.

För närmare information kontakta Evy Sehlstedt via mail, evy.sehlstedt@sigma.se, eller telefon 070 658 44 42.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.